powrót

Jest to pierwszy z trzech tomów tworzących niegdyś jedną całość (pozostałe dwa tomy znajdują się w Bibliotece Kórnickiej PAN) i zawiera najpełniejszy i najdokładniej skopiowany tekst Kroniki Jana Długosza do początku księgi VIII. Przepisany został bezpośrednio z autografu Długosza, kilkanaście lat po jego śmierci (w 1480 r.) przez aż 13 kopistów – każdy z nich przepisał jedną składkę kodeksu. Początkowo był w posiadaniu rodziny Sierakowskich, w 1636 r. został przekazany bibliotece klasztoru na Świętym Krzyżu przez opata Stanisława Sierakowskiego. Od końca XVIII w. kodeks ten przeszedł tę samą drogę, co Kodeks wilanowski (BN III 8052), czyli był kolejno w zbiorach Biblioteki Wilanowskiej, AGAD i na koniec trafił do Biblioteki Narodowej.