English   polski  
 

Świętokrzyska Digital Library

English   polski  

Collection

Library

Search engine

Collection Description: Old prints

Number of publications in collection: 97

Frequently viewed

  1. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [1585]
  2. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [1335]
  3. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [1325]
  4. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [1312]
  5. Opisanie polskich żelaza fabryk, w którym świadectwa Historyków wzmiankujących miejsca Minerałów przytoczone ; Przywileie nadane szukającym Kruszców w całości umieszczone ; początek wyrabiania u nas żelaza odkryty ; Rudy Kraiowey czterdzieści ośm gatunków w kolorach właściwych wydane i w szczególności wyłożone ; Piece i Dymarki w całym Krolestwie znayduiące się wyliczone ; z żelaza Kraiowy zysk okazany ; Słownik Kuźniacki, oprócz wyrazów Technicznych, wiele wiadomości zawierający przydany [1168]
  6. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [1090]
  7. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [933]
  8. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [896]
  9. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [880]
  10. Atlas compendiarius quinquaginta tabularum geographicarum Homannianarum : alias in Atlante majori contentarum […]. [831]

More...

Recently added

Loading...