English   polski  
 

Świętokrzyska Digital Library

English   polski  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu. Wystawa ze zbiorów Krzysztofa Lorka i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Miasta i miasteczka Ziemi Kieleckiej 100 lat temu. Wystawa ze zbiorów Krzysztofa Lorka i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

150. rocznica uwłaszczenia chłopów 1864-2014

150. rocznica uwłaszczenia chłopów 1864-2014

Droga Polski do Unii Europejskiej 1988-2014

Droga Polski do Unii Europejskiej 1988-2014

Z tańcem przez wieki. Wystawa zabytkowych ilustracji ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach.

Z tańcem przez wieki. Wystawa zabytkowych ilustracji ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach.

Zabytkowe ilustracje w dawnej książce. Katalog wystawy starych druków ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Zabytkowe ilustracje w dawnej książce. Katalog wystawy starych druków ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Wokół Korony Kielce : wystawa

Wokół Korony Kielce : wystawa

Biblioteka Zakonu Benedyktynów na Świętym Krzyżu : katalog wystawy

Biblioteka Zakonu Benedyktynów na Świętym Krzyżu : katalog wystawy