Filters

Search for: [Description = Bibliografia zawiera 600 ponumerowanych i podzielonych na działy opisów. W przypadku, gdy nie było możliwości ustalenia tytułu artykułu lub publikacji \(dotyczy to w głównej mierze opisów przejętych z Bazy Zawartości Czasopism\), nadano tytuły własne w nawiasach kwadratowych. Całość zestawienia została zaopatrzona w indeks alfabetyczny, przedmiotowy oraz geograficzny]

Number of results: 1

items per page

Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej Pawlicki, Michał.Oprac. Kukła, Dawid. Oprac.

2016
dokument elektroniczny

This page uses 'cookies'. More information