Filters

Search for: [Description = Rok 2006 \- rok Świętokrzyskiego Milenium był dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej okazją do zorganizowania wystawy p.t. \"Biblioteka klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu\". Ekspozycja rękopisów i starych druków odbywała się w Pałacu Biskupów Krakowskich od 1 do 14 czerwca 2006 roku.Została ona oparta przede wszystkim na kolekcjach znajdujących się obecnie w dwóch wielkich książnicach. Najwięcej, bo 32 woluminy, w tym jeden rękopis i jedno faksymile, pochodziło z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dziewięć starodruków i cztery rękopisy ze zbiorów Biblioteki Narodowej]

Number of results: 0

No results. Change search criteria.

This page uses 'cookies'. More information