Filters

Search for: [Description = Rok wydania\: górną granicę wyznacza układ pocztówki\: w 1905 r. pocztowcy uzgodnili układ pocztówki znany do dziś\: na awersie jest motyw zdobniczy, a rewers został podzielony na dwie części, lewą korespondencyjną i nieco mniejszą prawą przeznaczoną na adres \- według\: http\:\/\/salontradycjipolskiej.pl\/historia\-pocztowki\/]

Number of results: 1

items per page

Grottger, Artur (1837-1867) Autor wzoru

1905
pocztówka

This page uses 'cookies'. More information