Filters

Search for: [Description = Symboliczne otwarcie dymarek świętokrzyskich w którym wzięli udział min.in. I Sekretarz KW PZPR w Kielcach Aleksander Zarajczyk \(drugi z prawej\) oraz prezes WK ZSL Mieczysław Derejski \(drugi z lewej\)]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information