Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Subject and Keywords
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, włączając się w obchody 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego opracowała bibliografię rejestrującą publikacje na temat życia i twórczości Pisarza oraz jego związków z Regionem Świętokrzyskim. Bibliografia została opracowana w wyborze, zgodnie z obowiązującymi normami. Zebrany w bibliografii materiał podzielony został na II części \(część I Bibliografia Ogólna, część II związki Pisarza z Regionem Świętokrzyskim\) , a w ich obrębie na działy i poddziały. Prezentowana bibliografia jest bibliografią specjalną osobową, podmiotowo przedmiotową, częściowo adnotowaną. Zasięg wydawniczo\-formalny bibliografii jest szeroki\- obejmuje ona\: wydawnictwa zwarte, utwory niesamoistne wydawniczo publikowane w książkach zbiorowych i czasopismach, dokumenty audiowizualne, dźwiękowe, prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, czasopisma, a także niektóre dokumenty życia społecznego oraz cenne rękopisy Żeromskiego zakupione do kolekcji zbiorów zabytkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach. W bibliografii odnotowano także sztuki teatralne, ekranizacje filmowe utworów Żeromskiego oraz audycje radiowe. Bibliografia rejestruje 6137 ponumerowanych pozycji bibliograficznych]

Number of results: 1

items per page

Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej Adamczyk, Zdzisław Jerzy (1936- ). Konsult. Dąbrowski, Andrzej. Konsult. Piotrowska, Beata. Oprac. Zielińska, Jadwiga. Konsult.

2014
dokument elektroniczny

This page uses 'cookies'. More information