Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Subject and Keywords
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zm. podtyt. od czerwca 1975 \: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od nr 24 \(1990\) \: pismo codzienne, od 1992 \: wydanie kieleckie, od nru 136 \(1997\) brak. Zm. red. nacz. od grudnia 1950 \/ Józef Zbrzyski, od stycznia 1952 \/ Tadeusz Bartosz, od września 1952 \/ Wincenty Kraśko, od maja 1954 \/ Zbigniew Kwiatkowski, od listopada 1955 \/ Władysław Ślęzak, od września 1957 \/ Mieczysław Róg\-Świostek, od maja 1958 \/ Ireneusz Jelonek, od 1965 \/ Marian Skarbek, od 1986 \/ Bronisław Zapała, od maja 1990 \/ Jadwiga Karolczak, od 1991 \/ Krzysztof Falkiewicz, od nru 270 \(1999\) \/ Bogdan Białek. Zm. wydaw. od lutego 1957 \: Wydaw. Prasowe \"Słowo Ludu\", od września 1967 \: Wydaw. Prasowe RSW \"Prasa\", od 1974 \: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza \"Prasa\-Książka\-Ruch\",od czerwca 1990 \: Wydawnicza Spółdzielnia Pracy \"Słowo\", od lutego 1991 \: Exbud\-13 Wydaw. Sp. z o.o., od nru 238 \(1999\) \: Słowo Media sp. z o.o. Zm. formatu od 1990 na 36 cm. Od 31 października 1959 raz w tygodniu ukazuje się Słowo Ludu \: magazyn.W okresie od października 2005 do maja 2006 ukazywało się pod tyt. Słowo \: gazeta codzienna.]

Number of results: 17 655

items per page

This page uses 'cookies'. More information