Show structure

Title:

Słowo Ludu : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1950, R.2, nr 121

Creator:

Perłowski, Adam. Red.

Publisher:

RSW "Prasa"

Place of publishing:

Kielce

Date:

1950.05.03

subject:

Gazety ; Gazety regionalne i lokalne. ; Gazety polskie ; Czasopisma polskie - od 1945 r.

Description:

Zm. podtyt. od czerwca 1975 : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od nr 24 (1990) : pismo codzienne, od 1992 : wydanie kieleckie, od nru 136 (1997) brak. Zm. red. nacz. od grudnia 1950 / Józef Zbrzyski, od stycznia 1952 / Tadeusz Bartosz, od września 1952 / Wincenty Kraśko, od maja 1954 / Zbigniew Kwiatkowski, od listopada 1955 / Władysław Ślęzak, od września 1957 / Mieczysław Róg-Świostek, od maja 1958 / Ireneusz Jelonek, od 1965 / Marian Skarbek, od 1986 / Bronisław Zapała, od maja 1990 / Jadwiga Karolczak, od 1991 / Krzysztof Falkiewicz, od nru 270 (1999) / Bogdan Białek. Zm. wydaw. od lutego 1957 : Wydaw. Prasowe "Słowo Ludu", od września 1967 : Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", od 1974 : Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch",od czerwca 1990 : Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Słowo", od lutego 1991 : Exbud-13 Wydaw. Sp. z o.o., od nru 238 (1999) : Słowo Media sp. z o.o. Zm. formatu od 1990 na 36 cm. Od 31 października 1959 raz w tygodniu ukazuje się Słowo Ludu : magazyn.W okresie od października 2005 do maja 2006 ukazywało się pod tyt. Słowo : gazeta codzienna.

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Digitalisation:

Pracownia Działu Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych WBP Kielce.