Title:

Stanisław Rogala. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa.

Creator:

Rogala, Stanisław (1948- ). Oprac. ; Piotrowska, Beata. Oprac.

Publisher:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach

Place of publishing:

Kielce

Date:

2014

Subject and Keywords:

bibliografia ; pisarze regionu świętokrzyskiego ; Rogala, Stanisław (1948- )

subject:

Rogala, Stanisław (1948- ) - bibliografia

Description:

W 2008 roku Stanisław Rogala obchodził jubileusz 40-lecia pracy twórczej i 60-lecia urodzin. Z tej okazji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach przygotowana została wystawa dorobku twórczego Pisarza (ekspozycja prezentowana była od 23 października do 20 listopada 2008 roku), a także opracowano bibliografię podmiotowo-przedmiotową poświęconą Pisarzowi, w której zarejestrowano 1018 pozycji bibliograficznych. Bibliografia opublikowana została w książce „Otarłem się o życie, otarłem się o słowa” (na s. 437-499), wydanejprzez: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiegow Kielcach. Wersję elektroniczną udostępniono w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację Bibliografii wydanej w roku 2008. Zebrany przez Stanisława Rogalę materiał został w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowiczaw Kielcach uzupełniony na podstawie dostępnych źródeł bibliograficznych - Bibliografii Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego, opracowywanej w Dziale Informacji i bibliografii Regionalnej WBPim. W. Gombrowicza w Kielcach oraz baz komputerowych Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Format:

application/pdf

Language:

pol

Digitalisation:

Pracownia Działu Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych WBP Kielce.