Title:

Porządek Sądów y Spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie Drukowany Roku Pańskiego 1616.

Creator:

Groicki, Bartłomiej (ca 1534-1605).

Publisher:

w Drukarni J.K.M. Kollegium Societatis Jesu

Date:

1760

Description:

Porządek sądów y spraw mieyskich prawa magd. (...) ; [6] k., 155 s., [5] k. Sygn. a4-W3 ; 4º.Autor: Bartłomiej Groicki - na podstawie bibliografii. – Na verso k. tyt. pierwszego dzieła herb szlachecki Jastrzębiec. – Współopr. z: nr inw. 808 adl.-815 adl. – W pierwszym dziele dedykacja przemyskiej drukarni jezuitów. Do Wielmożnego J.P. Antoniego Zielonki Cześnika Ziemi Sanockiey Starosty Dołżańskiego. – Po tekście dzieła: Porządek Sądow y Spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego dołączony tekst zawierający: Sentencye z Pisma Swiętego zebrane, które na mieyscach Sądowyc pospolicie bywaią pisane [...]. – Brzegi k. barwione na czerwono. – Współwyd. z własną s. tyt. i paginacją: Artykuły Prawa Maydeburskiego Ktore zowią Speculum Saxonum [...] / [Bartłomiej Groicki] ; Postępek Wybrany jest z Praw Cesarskich [...] / [Bartłomiej Groicki] ; Ustawa Płacey U Sądow w Prawie Maydeburskim [...] / [Bartłomiej Groicki] ; Rejestr Do Porządku y do Artykułow Prawa Maydeburskiego, y Cesarskiego / [Bartłomiej Groicki] ; Tytuły Prawa Maydeburskiego [...] / [Bartłomiej Groicki]. Enchiridion aliquot locorum communium iuris Magdeburgensis / Per Joannem Kirsteyn Cerasinum [...]. Abrogatio Et Moderatio Abusuum & Sumptuum [...] / [Bartłomiej Groicki].

Resource Type:

stary druk

Language:

pol ; lat

Digitalisation:

Pracownia Działu Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych WBP Kielce.

Oryginal in:

Sygn.: WBP Kielce Inw. 814 adl.