Report a problem related to object: Rada Zastępcza Tymczasowa pod naczelnictwem Tadeusza Kościuszki naczelnika Siły Zbroyney Narodowey [Inc.]: Obywatele i Mieszkańcy Miasta Wolnego Warszawy…[Dat.]: Dan na Sessyi Rady w Mieście Dnia 23 Mca Kwietnia 1794 Roku.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information