Report a problem related to object: Akt Uroczysty zakończenia rocznego biegu nauk w Szkole Wyższej Realnej w Kielcach odbędzie się dnia 16/28 Czerwca 1847. Roku na który miejscowe Władze Rządowe tudzież szanownych Rodziców i Opiekunów uczącej się młodzieży imieniem instytutu Inspektor tejże szkoły Józef Pilz zaprasza

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information