Report a problem related to object: List Pasterski Jasnie Oswieconego [...] Michała Jerzego Ciołka Poniatowskiego Biskupa Płockiego Xiązęcia Pułtuskiego [...] Do Oboyga Stanu Tak Duchownego, Jako i Swieckiego Diecezyi Swoiey Roku Panskiego 1775 [...] Wydany.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information