Filters

Search for: [Title = Heraldyka czyli opisanie familii, y krwi związku szlachty polskiey y W.X.Litt\:\[ewskiego\] z ich herbami \/ przez Woyciecha Wincentego na Wielądkach Wielądko wydane T. 4.] OR [Creator = Wielądko, Wojciech Wincenty \(1749\-1822\)] OR [Creator = Zawadzki, Piotr \( \-1796\). Druk.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information