Filters

Search for: [Subject and Keywords = Kazimierz Wielki \(król Polski \; 1310\-1370\)] OR [Title = Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko\-piotrkowskiem Króla Kazimierza Wielkiego] OR [Creator = Piekosiński, Franciszek \(1844\-1906\).]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information