powrótRocznik ten, zwany także Rocznikiem świętokrzyskim nowym lub Rocznikiem mansjonarzy krakowskich w krótkich notkach opisuje dzieje Polski od chrztu Mieszka I aż do bitwy pod Grunwaldem w 1410 r. i jest jednym z podstawowych źródeł do historii Polski. Tekst zachował się w dziesięciu, mniej lub więcej kompletnych przekazach, nasz powstał prawdopodobnie niedługo po roku 1450. W połowie XIX w. odkryto ten rękopis w oprawie innej księgi, wykorzystany w charakterze makulatury. Po rozklejeniu kart, oczyszczeniu i oprawieniu rękopis trafił do Biblioteki Baworowskich we Lwowie, gdzie otrzymał sygnaturę Baw. 33. Do zbiorów Biblioteki Narodowej wszedł w 1945 r.