RĘKOPISY ŁYSOGÓRSKIE

Brewiarz benedyktyński
Oratio ad laudes per totam octavam festi visitationis beatae Mariae Virginis.
Rękopis w języku łacińskim. Druga poł. XVI w. Papier, 14x9 cm, 741 k.
Sygn. BUW 3.2.14
Kodeks wilanowski
Miscellanea historica. Rękopis w języku łacińskim. Druga połowa XV w. Papier, 31,5x21 cm, 414 k.
Sygn. BN Rps III 8052
 

Kronika Polska Jana Długosza
Jan Długosz: Annales seu Cronicae inclyti Regni Poloniae. Rękopis w języku łacińskim. XV/XVI w. Papier, 29 x 20 cm, I + 367 k.
Sygn. BN Rps III 8053

Kodeks benedyktyński klasztoru świętokrzyskiego
Miscellanea theologica. Rękopis w języku łacińskim. Druga połowa XV w. (1465). Papier, 31,5 x 21 cm, I + 210 k.
Sygn. BN Rps III 3014

 

Rocznik świętokrzyski
Rękopis w języku łacińskim. Druga połowa XV w. Papier, 20 x 14,5 cm, 12 k.
Sygn. BN Rps akc. 9788