Object

Title: [Księga cechu rzemiosł w Kurzelowie]

Date:

1638-1881

Place of publishing:

Kurzelów

Description:

Na przedniej okładzinie księgi widoczna jest plakieta z postacią świętego Jana Kantego, herbem Akademii Krakowskiej, obok znajdują się budynki, a nad nimi dwie postaci ludzkie. W otoku widnieje napis: M.T.D. IN ACAD. CRAC. PROF. A.B.I.Z.Z. […] IOANNES CANTIVS POLONVS. U góry wytłoczone są słowa: REGESTR CECHV KRAWIECKIEGO, a na dole: KVRZELOWSKIEGO. Po bokach data: 1640. Na tylnej okładzinie widnieje wytłoczony superekslibris, herbu Prus III oraz litery: G[regorius] I[oannes] Z[dziewoyski] L[asco] A[rtium] M[agister] N[otarius] P[ublicus]. Księgę tę ufundował Grzegorz Jan Zdziewojski, związany z Kurzelowem, Akademią Krakowską i postacią św. Jana Kantego. Stąd odcisk z postacią Jana Kantego na przedniej okładzinie księgi wraz z herbem Akademii Krakowskiej. Zdziewojski był również autorem wierszy pisanych po łacinie. Początkowych 25 kart księgi stanowią różne utwory drukowane (w całościach i fragmentach) autorstwa Grzegorza Zdziewojskiego, m.in. dziękczynna oda poświęcona Najświętszej Marii Pannie XAPIΣMA [G.J. Zdziewojski : XAPIΣMA Magnae Matri Virgini. – [Kraków : St. Bertutowic, 1640]. oraz ody i epitafia na cześć jego rodziców – matki Katarzyny z Buczku i ojca Jakuba (Mavsolaevm Piae Memoriae, Matronae Catharinae a Buczek parenti optimae Filius, Epitaphivm Felicis recordationis Viro Iacobo Zdziewoy), babki Anny z Poleszyna Podleskiej (Epitaphivm Annae de Poleszyn) m.in. z Dakrysis Patriae Zdziewojskiego [ G.J.Zdziewojski : Dakrysis Patriae. – (Cracoviae : in Officina Typographica Stanislai Bertutowic 1639)].Zachowały się także utwory (lub ich fragmenty) dedykowane samemu Zdziewojskiemu autorstwa - Stanisława Osędowskiego [St. Ossędowski : Philakai Zdziewoianae Domus […]. – Cracoviae : in Officina Stanislai Bertutowic 1639] i [ St. Ossędowski : Steφánion. Studii philosophici. - Cracoviae : ex Officina Typographica Francisci Caesarij, 1638)] oraz Pawła Kwiatkowskiego [P. Kwiatkowski : (Epidesmion admodum reverendo domino Gregorio Ioanni Zdziewojski a Lasko […] . – (Cracoviae : in Officina Typographica Stanislai Bertutowic), 1639]. Wśród tekstów zawartych w księdze widnieją trzy kolorowane ręcznie egzemplarze herbu Grzegorza Jana Zdziewojskiego, Prus III. Wpis na okładzinie informuje, iż jest to rejestr cechu krawieckiego, w najstarszych zapisach można odczytać, że istniały także inne rzemiosła. I tak zapis z 1702 roku głosił: Podług zwyczaiu i Przywileiów dnia dzisiejszego Sławetni Panowie Stanisław […] Czechmistrz Cechów tak Prasalskiego, Kowalskiego, Krawieckiego, Kuśnierskiego, Rymarskiego tak i inszych, y Jakub Kącki Starszy Cechu Prasalskiego […]. W zapisach z 1711 roku: In Nomine Domini Przywiley Cechu i Braci Krawieckiego, Kowalskiego, Kuśnierskiego, Prasalskiego Rzemiosła […]. Z 29 grudnia 1771 roku w wpisie zawarta jest informacja, że: Cech niniejszy Prasalski, Kowalski, Garncarski zostaje na ten czas pod rządami y dyspozycją […]. Rodzaje rzemiosł się więc przez lata zmieniają, w zależności od potrzeb i możliwości. Wiadomo, że w XVI wieku powstały w Kurzelowie cztery cechy rzemieślnicze: krawiecki, kuśnierski, kowalski i prasalski. W 1607 roku dla lepszego funkcjonowania kardynał Bernard Maciejowski połączył je w jeden cech. Najstarszy wpis w kurzelowskiej księdze cechów pochodzi z 1638, najnowszy zaś z 1881 roku. Księga zawiera ponad 700 wpisów rozmieszczonych na 540 stronicach. Wpisy w księdze nie są ułożone chronologicznie. Prawdopodobnie w XVIII wieku wypełniano zapiskami puste miejsca księgi, możliwe też, że wcześniejsze teksty są odpisami wykonanymi w wieku XVIII.

Format:

application/pdf

Language:

lat

Object collections:

Last modified:

Nov 16, 2017

In our library since:

Nov 16, 2017

Number of object content hits:

143

Number of object content views in PDF format

134

All available object's versions:

http://sbc.wbp.kielce.pl/publication/39463

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Księga cechu rzemiosł w Kurzelowie Nov 16, 2017

This page uses 'cookies'. More information